Нашата Мисия

 
Tramplin.bg е първата и единствена по рода си платформа за общественополезни проекти в България. Нашата мисия е да заздравим българското общество, като помогнем на хората, които имат желание и идея за промяна в позитивна насока, привличайки приятели и съмишленици, клик по клик.

Платформата за общественополезни проекти съчетава две основни идеи: събирането на голям брой малки дарения направени за конкретен проект или кауза и организацията на обществените ресурси (основен двигател са хората: съмишленици, застъпници и доброволци, които осигуряват сигурния успех на проекта или каузата). Платформата на Tramplin BG дава възможност на всеки един създател на проект да организира всички ресурси на едно социално общество: финансови средства, материална помощ, доброволчески труд, идеи, предложения и съвети, застъпничество и така необходимата социална подкрепа, в името на един проект или кауза, насочена обратно към същото това общество. Ние вярваме, че правилното организиране на всички ресурси на едно модерно и социално активно общество е мощен инструмент за постигането на всяка цел.

Tramplin.bg свързва идеята за промяна с ресурсите необходими за нейната реализация. Платформата позволява на всеки един от нас да инвестира в промяна и след това да се радва на резултатите от своята инвестиция. Тук малките усилия водят до големи резултати. Малкото което всеки един от нас прави, се предава от човек на човек през целия град и от град на град, докато достигне и най-отдалечените места. Така твоята идея достига далеч отвъд пределите на твоите намерения, отвъд пределите на абстрактното, отвъд възможностите на един клик. Огледай се! Създай проект за своя квартал или за мястото където живееш. Или избери проект близо до теб, до твоя дом или до сърцето ти и му помогни. Помогни ни да го споделим с всичкки, сподели го с целия свят!