Стани създател и вземи 100лв

Стани създател, публикувай проект сега и вземи 100 лв.!

Tramplin.bg дава възможност на всеки да стане Създател, като публикува своя проект абсолютно безплатно!

Ние знаем, колко отговорна задача е публикуването и реализирането на един обществено полезен проект. За това даваме възможност на нашите креативни Създатели да определят символично възнаграждение за добре свършената работа. 

ВАЖНО:
Всеки Създател на проект сам определя размера на въз
награждението за себе си и екипа си.
Общият размер на възнаграждението не може да надхвърля 100 лв. за всеки отделен проект и не зависи от броя на участниците в екипа. Размерът на възнаграждението трябва да бъде надлежно упоменато в бюджета на конкретния проект. Възнаграждението следва да бъде изплатенo, само и единствено, ако проекта бъде успешно финансиран в рамките на определения за това период. При неуспешни проекти, възнаграждения не се изплащат. 

Създай Проект