Brand Idea

Brand Idea Brand Idea e маркетинг акселератор за идеи.  Неговата цел е да бъдат открити, развити, проектирани и реализирани иновативни и устойчиви идеи в областта на маркетинговите комуникации, международния маркетинг, социалните кампании ибизнес развитието.

Концепцията Brand Idea се ражда през 2011 година като средство за реализиране на подхода „учене чрез правене“. Поетапно, инициативата прераства в целогодишен международен формат, който дава възможност чрез академично акселериране и менторство, да бъдат развити и осъществени устойчиви, креативни и иновативни идеи на регистрираните участници. Всеки участник и неговата идея, преминават през няколко етапа на обработка и проектиране. Най-успешните идеи, превърнати в завършени бизнес проекти, се представят на конкурентен принцип, по време на ежегодното финално събите на Brand Idea. Финалътна Brand Ideaсе е превърнал в традиционен празник, по време на който представители от бизнеса оценяват потенциала и устойчивостта на акселерираните идеи и проекти.

За повече информация посете: www.brand-idea.net